Henrik Hillestad Løvold

Henrik Hillestad Løvold

Henrik Hillestad Løvold er universitetslektor og underviser ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Han har mastergrad i informatikk og underviser emner innen begynneropplæring innen programmering.

Bøker av Henrik Hillestad Løvold