Anne Marit Hellandshølen

Anne Marit Hellandshølen

Anne Marit Hellandshølen er sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og nettverksarbeid. Arbeider i dag som spesialsykepleier i Ambulant team i Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter DPS Gjøvik, Poliklinikk Valdres.

Bøker av Anne Marit Hellandshølen