Torunn Vigrestad

Torunn Vigrestad

Torunn Vigrestad er sykepleier og diakon med videreutdanning i psykisk helsearbeid, helseledelse og nettverksarbeid. Arbeider i dag som enhetsleder ved Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lillehammer, Døgnenhet Lillehammer. Som leder ved Aurdal psykiatriske senter/Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Gjøvik-Land-Valdres, avd. Aurdal og etter hvert DPS Gjøvik, var hun ansvarlig for Valdresprosjekt I og II og Gjøvik-Valdresprosjektet.

Bøker av Torunn Vigrestad