Annika Melinder

Annika Melinder

Annika Melinder er psykologspesialist og professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som sakkyndig siden begynnelsen av 1990-årene, vært medlem av den rettsmedisinske kommisjon i to perioder, leder fagutvalget for rettspsykologi og sakkyndighet (FURS) i norsk psykologforening og forsker på sakkyndighet og metodebruk i rettspleien.

Bøker av Annika Melinder