Annika Melinder

Annika Melinder

Annika Melinder er spesialist i klinisk psykologi og professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som sakkyndig siden begynnelsen av 1990-årene, er medlem av den rettsmedisinske kommisjon og av det nyopprettede utvalget for rettspsykologi og sakkyndighet i norsk psykologforening.

Bøker av Annika Melinder