Are Karlsen

Are Karlsen

Are Karlsen har jobbet med atferdsanalyse i over 20 år. I tillegg til direkte arbeid med barn og ungdom har han veiledet en rekke personalgrupper, holdt kurs/foredrag og undervist ved forskjellige høyskoler. Han har skrevet boka Foreldrelappen, fagartikler, debattartikler og vært spaltist. Are er utdannet med hovedfag i helsevitenskap, er leder for Senter for Forebygging i Tønsberg og har foretaket "Are Karsen - Pedagogikk.no".

Bøker av Are Karlsen