Jørn Isaksen

Jørn Isaksen

Jørn Isaksen har jobbet med atferdsanalyse i 20 år, både nasjonalt og internasjonalt. Han har skrevet boka Foreldrelappen og flere forskningsartikler innen atferdsanalyse og medisin. I tillegg til å arbeide som fagutvikler i Sykehuset Innlandet HF driver han eget firma, Kompetanseformidling.net, som tilbyr kurs, foredrag og veiledning basert på atferdsanalytiske prinsipper.

Bøker av Jørn Isaksen