Astrid Skjerven

Astrid Skjerven

Astrid Skjerven (f. 1953) dr.art. i kunsthistorie (designhistorie) fra Universitetet i Oslo 2001. Hun er ansatt som førsteamanuensis i designteori og -historie ved Avdeling for produktdesign, Høgskolen i Akershus. Skjervens interessefelt inkluderer nordisk design fra etterkrigstiden og fremover, samt arkitektur. Hun er aktiv forsker og har tatt initiativ til et eget forskningsnettverk tilknyttet nordisk design. Medforfatter i bøkene "Grete Prytz Kittelsen: emalje og design" (Gyldendal 2008) og "Scandinavian design beyond the myth" (Arvinius 2003).

Bøker av Astrid Skjerven