Bård Sverre Tuseth

Bård Sverre Tuseth

Bård Sverre Tuseth er stipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo og arbeider med en ph.d.-avhandling i rettshistorie. Han underviser studenter som skriver masteroppgave, i tillegg til å undervise i rettshistorie og forvaltningsrett.

Bøker av Bård Sverre Tuseth