Benedikte Moltumyr Høgberg

Benedikte Moltumyr Høgberg

Benedikte Moltumyr Høgberg er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i statsrett og har lang undervisningserfaring i faget. Hun har tidligere jobbet som advokatfullmektig, dommerfullmektig, i Justisdepartementets lovavdeling og ved Stortinget. Hun har bred erfaring fra offentlig utredningsarbeid og er en kjent stemme fra offentlige debatter.

Bøker av Benedikte Moltumyr Høgberg