Bernhard Weidle

Bernhard Weidle

Bernhard Weidle er spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri. Han er overlege ved BUP-klinikk ved St. Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Midt-Norge i Trondheim.

Bøker av Bernhard Weidle