Bernhard Weidle

Bernhard Weidle

Bernhard Weidle er spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri, dr.med. fra Universitetet i Tübingen, Tyskland og ph.d. fra NTNU, Trondheim. Han arbeider som overlege.

Bøker av Bernhard Weidle