Ruth-Kari Ramleth

Ruth-Kari Ramleth

Ruth-Kari Ramleth er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og arbeider som overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Oslo Universitetssykehus, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Bøker av Ruth-Kari Ramleth