Bjarne Isaksen

Bjarne Isaksen

Bjarne Isaksen er førstelektor i musikkpedagogikk ved UiT Norges Arktiske Universitet. Isaksen er utdannet faglærer i musikk og har hovedfag musikkpedagogikk. Han har mange års erfaring fra undervisning i kulturskole, videregående skole og høyere utdanning. Isaksens faglige interesser er lek, kreativitet, lærerrollen i kunstfag og forholdet musikk og kjønn i populærmusikk.

Bøker av Bjarne Isaksen