Bjørnar Borvik

Bjørnar Borvik

Bjørnar Borvik har juridisk embetseksamen frå 2002 og doktorgrad i rettsvitskap frå 2008. Han vart i 2002 tilsett i stilling som universitetsstipendiat ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, og har sidan 2007 vore tilsett i stilling som førsteamanuensis ved fakultetet. Han har elles vore konstituert lagdommar i Gulating lagmannsrett i ein periode i 2009-2010, og er for tida tilsett i stilling som postdoktor ved fakultetet.

Bøker av Bjørnar Borvik