Bud Beyer

Bud Beyer

Bud (Erwin) Beyer er professor emeritus ved Northwestern University og en av USAs fremste skuespill- og mimepedagoger. De siste årene har han arbeidet med musikkpedagoger, musikere, dirigenter og orkestre, og blant annet vært gjesteforsker ved Griegakademiet, Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen.

Bøker av Bud Beyer