Cecilie Wright Lund

Cecilie Wright Lund

Cecilie Wright Lund var litteraturviter og arbeidet med kulturformidling i en rekke sammenhenger, som kritiker, skribent, tidskriftredaktør, konsulent og som leder i Norsk Litteraturkritikerlag.

Bøker av Cecilie Wright Lund