Elin Saga Kjørholt

Elin Saga Kjørholt

Elin Saga Kjørholt er seniorrådgiver i Barneombudet med særskilt ansvar for arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barn. Hun er jurist og har bakgrunn fra barnevernet og utlendingsmyndighetene, og arbeidet i flere år i Redd Barna med overvåking og virkeliggjøring av barns rettigheter i Norge. Kjørholt har som kompetansefelt menneskerettigheter generelt, og barns rettigheter spesielt. Hun har bred kunnskap om arbeid med internasjonale menneskerettighetsorganer gjennom deltakelse i ulike rapporteringsprosesser.

Bøker av Elin Saga Kjørholt