Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor hun underviser i blant annet barnerett, forvaltningsrett og velferdsrett. Hun var medlem av FNs barnekomité 2011-2019 og ledet komiteen 2013-2015. Tidligere har hun arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og som dommer, blant annet som konstituert høyesterettsdommer. Hun har skrevet bøker og artikler innen barnevernjuss og annen barnerett, særlig barns menneskerettigheter.

Bøker av Kirsten Sandberg