Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg er dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor hun underviser i blant annet barnerett, forvaltningsrett og velferdsrett. Hun var medlem av FNs barnekomité 2011-2019 og ledet komiteen 2013-2015. Hun har vært konstituert høyesterettsdommer, studiedekan ved Det juridiske fakultet og instituttleder ved Institutt for offentlig rett. Tidligere har hun arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og vært dommerfullmektig i Tromsø og konstituert lagdommer i Hålogaland. Hun har skrevet bøker og artikler innen barnevernjuss og annen barnerett, særlig barns menneskerettigheter, det vil si om retten til medvirkning, barn som asylsøkere, rett til kjønnsidentitet med videre.

Bøker av Kirsten Sandberg