Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg er dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, hvor hun underviser i barnerett, forvaltningsrett, velferdsrett mv. Hun var medlem av FNs barnekomité 2011-2019 og var komiteens leder 2013-2015. Vinteren 2010/2011 var hun konstituert høyesterettsdommer. Sandberg har tidligere vært konsulent i Justisdepartementets lovavdeling, dommerfullmektig i Tromsø og konstituert lagdommer i Hålogaland. Hun har skrevet bøker og artikler innenfor barnevernjuss og annen barnerett, særlig barns menneskerettigheter

Bøker av Kirsten Sandberg