Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg er dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, hvor hun underviser i barnerett, forvaltningsrett, velferdsrett mv. Hun er medlem av FNs barnekomité, og vinteren 2010/2011 var hun konstituert høyesterettsdommer. Hun er for tiden studiedekan ved Det juridiske fakultet og har vært instituttleder ved Institutt for offentlig rett. Sandberg har tidligere vært konsulent i Justisdepartementets lovavdeling, dommerfullmektig i Tromsø og konstituert lagdommer i Hålogaland. Hun har skrevet bøker og artikler innenfor barnevernjuss og annen barnerett, særlig barns menneskerettigheter

Bøker av Kirsten Sandberg