Ellen Holst Buaas

Ellen Holst Buaas

Ellen Holst Buaas har utdanning som førskolelærer med hovedfag i førskolepedagogikk. Hun har lang praksis fra arbeid i barnehage og kursvirksomhet knyttet til temaene natur, kultur og kreativitet. Forfatteren er høyskolelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim.

Bøker av Ellen Holst Buaas