Fred Wenstøp

Fred Wenstøp

Fred Wenstøp er professor i beslutningsanalyse ved Handelshøyskolen BI der han i mange år har vært ansvarlig for grunnkursene i statistikk.
Hans interessefelt er foruten statistikk også strategi og miljøvern.
Fred Wenstøp er cand.real fra Universitetet i Oslo og Ph.D i Management Science fra University of California, Berkeley

Bøker av Fred Wenstøp