Graham Clifford

Graham Clifford

Graham Clifford (f.1947), dr.filos, professor i sosialt arbeid ved NTNU, Regionsenter for barn og unges psykisk helse, og seniorforsker ved Nordlandsforskning. Tidligere leder ved Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge. Har arbeidet med evaluering av barneverntjenester, og studier av geografisk og sosialfordeling av tjenester for barn, frivillighet og tjenestetilbud for eldre.

Bøker av Graham Clifford