Gunnar G. Løvås

Gunnar G. Løvås

Gunnar G. Løvås er sivilingeniør fra NTNU og dr. scient i matematisk statistikk fra Universitetet i Oslo.

Bøker av Gunnar G. Løvås