Heid Osnes

Heid Osnes

Heid Osnes har hovedfag innenfor temaet fysisk aktivitet og utviklingshemning og har mange års erfaring som lærer for utviklingshemmede. Hun er opptatt av kropp og bevegelse og hvordan dette bør vektlegges i pedagogisk arbeid med barn og unge i ulike miljøer. Osnes er utdannet cand.scient. fra Norges Idrettshøgskole og er førstelektor ved Barnehagelærerutdanningen på OsloMet.

Bøker av Heid Osnes