Karen Marie Eid Kaarby

Karen Marie Eid Kaarby

Karen Marie Eid Kaarby har skrevet en hovedfagsoppgave om barns kartforståelse. Hun er opptatt av læring generelt, den kroppslige leken i ulike utemiljøer og hvordan naturen byr på unike muligheter for gode situasjoner for lek og læring. Kaarby er utdannet cand.scient. fra Norges Idrettshøgskole og er førstelektor ved Barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bøker av Karen Marie Eid Kaarby