Karen Marie Eid Kaarby

Karen Marie Eid Kaarby

Karen Marie Eid Kaarby har skrevet en hovedfagsoppgave om barns kartforståelse. Hun er opptatt av læring generelt, den kroppslige leken i ulike utemiljøer og hvordan naturen byr på unike muligheter for gode situasjoner for lek og læring. Kaarby er utdannet cand.scient. fra Norges Idrettshøgskole og er førstelektor ved Barnehagelærerutdanningen på OsloMet.

Bøker av Karen Marie Eid Kaarby