Helge Hveem

Helge Hveem

Helge Hveem (1941) er professor emeritus ved Institutt for statsvitenskap (ISV). Han var forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) 1968-79, i FN 1980 og ansatt ved ISV siden 1981. Han var forskningsleder ved Senter for utvikling og miljø (SUM) i 1990-årene og senterleder ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) 2002-06, begge ved UiO. Han har hatt en rekke studieopphold, gjesteprofessorater og konsulentoppgaver (FN, OECD, EU og UD) og hatt flere lederverv i Norges Forskningsråd. Han bidro tidlig til å introdusere IPØ i Norge og har utgitt en rekke vitenskapelige bøker og artikler. Han har også vært en aktiv bidragsyter i norske medier.

Bøker av Helge Hveem