Jan Höper

Jan Höper

Jan Höper er førstelektor i naturfag/naturfagdidaktikk ved UiT Norges arktiske Universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Tromsø. Siden 2015 har han jobbet ved grunnskolelærerutdanningen. Han er utdannet lektor i realfag og Diplombiolog. Höper har flere års erfaring fra grunn- og videregående skole i Tyskland, Italia og Norge og som museumspedagog ved Norges Arktiske Universitetsmuseum.

Höper jobber med forskning innen kjemididaktikk og har blant annet startet prosjektet «Den mobile kjemikeren». Prosjektet handler om utforskende kjemiundervisning i alternative læringsarenaer og digitale hjelpemidler.

Bøker av Jan Höper