Velg format

På lager
kr 519

Innføring i kjemi for lærere

Bind 2
Innføring i kjemi for lærere er et tobinds læreverk i kjemi og kjemididaktikk for grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10. Dette er bind 2.

«Vi vil åpne døra til vitenskapsfaget kjemi og la leseren se verden rundt seg fra et kjemisk ståsted.» Forfatterne

Med utgangspunkt i kompetansemålene, kjerneelementene og de tverrfaglige temaene i LK20 har forfatterne skrevet to lærebøker som gir leseren dybdekunnskaper både i kjemifaget og i hvordan faget kan undervises i grunnskolen.

Bind 2 utdyper noen grunnleggende tema fra bind 1 og introduserer noen nye. Faglige tema du møter i bind 2, er
- organisk kjemi, næringsstoffer og plast
- beregninger i kjemi
- likevekter, syrer, baser og buffersystemer
- redoksreaksjoner og elektrokjemi

I tillegg inneholder boken to didaktiske kapitler:
- teknologi i kjemiundervisningen
- læring utenfor klasserommet

Boken gir mange eksempler på hvordan kjemi kan brukes til å forstå prosesser i naturen og utfordringer vi ser i verden i dag. Oppgaver, faktabokser, illustrasjoner og tips til videre lesing er med på å berike innholdet.

Informasjon om boka

  • Sider: 280
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215050522
  • Utgivelsesdato: 24.06.2022
  • Bokgruppe: 219

Solveig Karlsen

Solveig Karlsen er førsteamanuensis i naturfag/naturfagdidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet, institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Tromsø. Siden 2013 har hun jobbet ved grunnskolelærerutdanningen, lektor 8-13 og praktisk pedagogisk utdanning. Hun har doktorgrad i kjemi og er utdannet lektor i realfag. Karlsen har undervisningserfaring fra videregående skole. Karlsen deltok i forskningsprosjektet «Linking Instruction in Science and Student Impact» (LISSI) fra 2018 - 2020. Dette er et forskningsprosjekt som undersøker sammenhengen mellom undervisning i naturfag og hvordan elevene lærer og engasjerer seg i faget.
Mer informasjon om forfatteren

Magne Olufsen

Magne Olufsen er professor i naturfag/naturfagdidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet, institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Tromsø. Siden 2012 har han jobbet ved grunnskolelærerutdanningen. Han har doktorgrad i kjemi og er utdannet lektor i realfag. Olufsen har undervisningserfaring fra høyere utdanning, videregående skole, Nordnorsk vitensenter og Skolelaboratoriet i realfag og teknologi. Olufsen deltok i forskningsprosjektet «Linking Instruction in Science and Student Impact» (LISSI) fra 2018-2020. Dette er et forskningsprosjekt som undersøker sammenhengen mellom undervisning i naturfag og hvordan elevene lærer og engasjerer seg i faget.
Mer informasjon om forfatteren

Jan Höper

Jan Höper er førstelektor i naturfag/naturfagdidaktikk ved UiT Norges arktiske Universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Tromsø. Siden 2015 har han jobbet ved grunnskolelærerutdanningen. Han er utdannet lektor i realfag og Diplombiolog. Höper har flere års erfaring fra grunn- og videregående skole i Tyskland, Italia og Norge og som museumspedagog ved Norges Arktiske Universitetsmuseum.

Höper jobber med forskning innen kjemididaktikk og har blant annet startet prosjektet «Den mobile kjemikeren». Prosjektet handler om utforskende kjemiundervisning i alternative læringsarenaer og digitale hjelpemidler.
Mer informasjon om forfatteren

Mona Kvivesen

Mona Kvivesen er universitetslektor i naturfag/naturfagdidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet, institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Alta. Siden 2011 har hun jobbet ved grunnskolelærerutdanningen og praktisk pedagogisk utdanning. Hun er utdannet lektor i realfag med hovedfag i kjemi. Kvivesen har mange års erfaring fra videregående skole både som lektor og leder. Hun er initiativtaker til Vitenuka, en vitenskapsfestival for skoler og barnehager som har gått hvert år fra 2013. Kvivesen deltar i forskningsdelen av Kolarctic prosjektet «Development of common approaches to involvement of youth into science and technical sphere (KO2017 BeTech). Hennes FoU-arbeid er knyttet til alternative læringsarenaer, elever og læreres holdninger til realfag og utforskende arbeidsmåter i naturfag.
Mer informasjon om forfatteren