Jens Vikse

Jens Vikse

Jens Vikse er lege i spesialisering i revmatologi ved Seksjon for klinisk immunologi ved Stavanger universitetssjukehus. Vikse står bak nettstedet www.immu.no som sammen med Lærebok i immunologi utgjør et sentralt lærerverk i immunologi.

Bøker av Jens Vikse