Kaare Andreas Shetelig

Kaare Andreas Shetelig

KAARE ANDREAS SHETELIG er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2003) og LL.M. i Corporate Governance and Practice fra Stanford Law School (2008). Han er også bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI (2004) og har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten. Shetelig er partner i Wikborg Rein Advokatfirma AS og fikk møterett for Høyesterett i 2007. Shetelig er også medforfatter og ansvarlig for oppdatering av informasjonen om Norges bilaterale investeringsavtaler på Oxford University Press Investment Claims nettside (2015).

Bøker av Kaare Andreas Shetelig