Katrine Fangen

Katrine Fangen

Katrine Fangen er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Fangen har særlig forsket på migrasjon, nasjonalisme, rasisme, høyreekstremisme og radikalisering. Hun mottok Kongens gullmedalje for fremragende yngre forskere for sin doktoravhandling.

Bøker av Katrine Fangen