Kjell Eyvind Johansen

Kjell Eyvind Johansen

Kjell Eyvind Johansen er dr. philos. og professor i filosofi ved ved IFIKK, Institutt for filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med normativ etikk og Kierkegaards filosofi og er forfatter av "Innføring i etikk" sammen med Arne Johan Vetlesen.

Bøker av Kjell Eyvind Johansen