Kjersti Bale

Kjersti Bale

Kjersti Bale er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har blant annet utgitt "Tekstens temperering : Michel de Montaignes essayistiske fremstillingsmåte" (2003), "Om melankoli" (1997) og er sammen med Arnfinn Bø-Rygg redaktør for antologien "Estetisk teori" (2008).

Bøker av Kjersti Bale