Kristel Tonstad

Kristel Tonstad

Kristel M. Tonstad er fagdirektør ved Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, som blant annet gir veiledning i aktsomhetsvurderinger. Hun ledet sekretariatet til Etikkinformasjonsutvalget, som utarbeidet forslaget til åpenhetsloven. Tidligere har hun arbeidet for Utenriksdepartementet både i Norge og i Egypt, og hun har erfaring fra FN og Flyktninghjelpen.

Bøker av Kristel Tonstad