Kristin R. Tholin

Kristin R. Tholin

Kristin Rydjord Tholin er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Interessefelt er pedagogisk ledelse, omsorg og profesjonsetikk for barnehagelærere. Tholin har publisert artikler innen utdanningsforskning og skrevet bøker rettet mot barnehagelærerprofesjonen og utdanningen.

Bøker av Kristin R. Tholin