Mattias Øhra

Mattias Øhra

Mattias Øhra er universitetslektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans forskningsinteresser er profesjonsutvikling og didaktikk, ungdom, utdanningssosiologi, sosiale medier, organisasjonslæring og ledelse. Siste publisering er knyttet til universitetspedagogikk (Øhra & Tholin, 2019).

Bøker av Mattias Øhra