Lena Lauritsen Bendiksen

Lena Lauritsen Bendiksen

Lena R. L. Bendiksen er professor og dekan ved UiT Norges arktiske universitet. Her underviser hun i barne- og familierett, barnevern, velferdsrett, kjøpsrett, erstatningsrett og rettskildelære. Dr. juris 2007.

Bøker av Lena Lauritsen Bendiksen