Liv Ingrid Aske Håberg

Liv Ingrid Aske Håberg

Liv Ingrid Aske Håberg er tilsett som førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og underviser i barnehagelærarutdanning og masterutdanning.
Håberg er utdanna førskulelærar med vidareutdanning i spesialpedagogikk og ho har tidlegare arbeidt med spesialpedagogiske tiltak i meir enn tjue år i barnehagen. Doktorgradsarbeidet derimot handla om didaktikk.

Bøker av Liv Ingrid Aske Håberg