Martine Kihle Dalsrud

Martine Kihle Dalsrud

Martine Kihle Dalsrud er utdannet grunnskolelærer og jobber i skolen. Hun har også en videreutdanning i samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid og holder på med en mastergrad i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier. Martine har selv vokst opp med foreldre med rusproblemer og er engasjert i organisasjonen Barn av Rusmisbrukere.

Bøker av Martine Kihle Dalsrud