Turid Wangensteen

Turid Wangensteen

Turid Wangensteen er utdannet barnevernspedagog og familieterapeut, og har master i moderne forvaltning og doktorgrad som handler om barn og unge som har foreldre med rusproblemer. Hun har jobbet mange år som behandler, i ledelse og nå som forsker i Tyrili, et sted som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.

Bøker av Turid Wangensteen