Morten Tollefsen

Morten Tollefsen

Morten Tollefsen har jobbet med web og tilgjengelighet i mer enn 25 år. Han er selv blind, og vet derfor mye om hvor viktig universell utforming er. Etter å ha jobbet på Universitetet i Oslo og i Oslo kommune startet han firmaet MediaLT, et ledende miljø innen IKT for funksjonshemmede, sammen med Magne Lunde.

Tollefsen har vært en aktiv bidragsyter i standardiseringsarbeid, og han skriver mye både på web og i forbindelse med ulike konferanser. Han har også mange års erfaring som programmerer.

Bøker av Morten Tollefsen