Olav Korsnes

Olav Korsnes

Olav Korsnes er professor emeritus ved institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen.

Bøker av Olav Korsnes