Ole Sverre Haga

Ole Sverre Haga

Ole Sverre Haga har lang erfaring i pediatri fra flere sykehus og institusjoner. Han arbeider i dag ved Nordfjord Sykehus, parallelt med områdepediatri i alle Nordfjordkommunene.

Bøker av Ole Sverre Haga