Oscar Heyerdahl

Oscar Heyerdahl

Oscar Heyerdahl er spesialist i psykiatri og har arbeidet med akupunktur siden 1977. Han har vært formann i Norsk forening for klassisk akupunktur, Norske legers forening for akupunktur og Norsk forening for medisinsk akupunktur.

Bøker av Oscar Heyerdahl