Patrick Verde

Patrick Verde

Patrick Verde har Pedagogisk Embedseksamen fra UIO (Cand.Pæd) og studier fra Tyskland. Patrick har mangeårig norsk og internasjonal konsulenterfaring, samt undervisningserfaring fra Master of Management på BI. Han har publisert en del artikler med fokus på kundeorientering, innovasjon, endrings- og kunnskapsledelse. Etter å ha solgt konsulentvirksomheten (AIM) i 2006 har Patrick blitt førstelektor og faglig ansvarlig for studiet i Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling ved Markedshøyskolen i Oslo - på heltid.

Bøker av Patrick Verde