Per Mangset

Per Mangset

Per Mangset er seniorforsker ved Telemarksforsking og professor emeritus ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har publisert en lang rekke artikler, rapporter og bøker om kulturpolitiske og kultursosiologiske emner. Han har også stått sentralt i etableringen kulturpolitikk som forskningsfelt nasjonalt og internasjonalt, blant annet som initiativtaker til «The International Conference on Cultural Policy Research».

Bøker av Per Mangset