Pernille Rieker

Pernille Rieker

Pernille Rieker er Forsker I ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Professor II ved Høyskolen i Innlandet (INN). På NUPI leder Rieker NUPIs Senter for Europastudier (NSE) og er medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk. Rieker forsker på europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk med et spesielt fokus på EU, NATO og Frankrike og de nordiske land.

Bøker av Pernille Rieker