Ragnvald Kalleberg

Ragnvald Kalleberg

Ragnvald Kalleberg er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Han arbeider med analyse av arbeidsorganisasjoner, kunnskapsorganisasjoner (særlig universiteter), forskningsformidling og akademikere som offentlige intellektuelle, forskningsetikk, vitenskapshistorie og vitenskapsteori. Han ledet Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora i to perioder og er medlem av Granskingsutvalget for uredelighet i forskning.

Bøker av Ragnvald Kalleberg