Reidulv Dyrkorn

Reidulv Dyrkorn

Reidulv Dyrkorn er spesialist i organisasjonspsykologi. Han har vært avdelingsdirektør ved AFF ved Norges Handelshøyskole, og var i flere år programdirektør for Solstrandprogrammet. Reidulv Dyrkorn har bred erfaring som veileder og organisasjonskonsulent, både nasjonalt og internasjonalt. Reidulv Dyrkorn har vært medforfatter av to bøker om ledelse.

Bøker av Reidulv Dyrkorn