Rigmor Petra Dyrkorn

Rigmor Petra Dyrkorn

Rigmor Dyrkorn er spesialist i klinisk psykolog. Hun har mange års erfaring som skolepsykolog og som privatpraktiserende psykolog. I senere år har hun jobbet med veiledning og utvikling av ledere både nasjonalt og internasjonalt. Sammen med Reidulv Dyrkorn drev hun i flere år Senter for Gestaltveiledning i Bergen.

Bøker av Rigmor Petra Dyrkorn