Roar Amdam

Roar Amdam

Roar Amdam (f. 1951) er professor i samfunnsplanlegging ved Høgskulen i Volda. Han underviser i offentleg organisering og leiing. Han har drive plan- og utviklingsarbeid i organisasjonar, lokalsamfunn og regionar i ei årrekke, og har dei siste åra forska på korleis planlegging kan brukast som reiskap for utvikling av organisasjonar og samfunn. Amdam har tidlegare skrive fleire bøker, m.a. Kommunikativ planlegging, og ei rekkje vitskaplege artiklar i norske og internasjonale tidsskrift.

Bøker av Roar Amdam