Rune Storli

Rune Storli

Rune Storli er førstelektor på Seksjon for fysisk aktivitet og helse ved DMMH. Han har hovedfag i idrett fra NTNU med særlig vekt på motorisk utvikling og læring. Siden 1997 har han jobbet i høgskolesektoren, både på grunnlærerskolelærerutdanningen og førskolelærerutdanningen. Han har derfor bred egen- og undervisningserfaring i både kroppsøving, friluftsliv og fysisk aktivitet og helse. I dag underviser han hovedsakelig på Natur- og friluftslivlinjen ved DMMH.

Bøker av Rune Storli